Prywatne Centrum Szkoleń i Nauczania

Witamy!

        Firma PCSN Prywatne Centrum Szkoleń i Nauczania wpisana jest pod nr 870 K do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Od ponad 15 lat prowadzi działalność z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zebrane w tym czasie doświadczenia pozwalają na skuteczne prowadzenie usług zarówno w zakresie szkoleń, które prowadzone są metodą multimedialnej prezentacji, jak i nadzorów, czy ocen ryzyka zawodowego, a także innych zagadnień związanych bezpośrednio z tematyką bhp i ppoż.

                Właścicielem firmy jest posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe główny specjalista ds. BHP. Pozostali pracownicy firmy również posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, zgodne z aktualnymi wymogami przepisów w tym zakresie.

 

Posiadamy również doświadczenie w szkoleniach bhp realizowanych dla szpitali. W roku 2005 prowadziliśmy duży cykl szkoleń (ponad 400 osób) dla jednego z Warszawskich szpitali. Szkolenie obejmowało zarówno pracowników biurowych, pracowników pionu technicznego, jak i pracowników medycznych.

 

W okresie 01.XI.2008 - 31.X.2009 r współpracowaliśmy z dużą jednostką budżetową na terenie całego województwa mazowieckiego.

 

Wiele lat działalności pozwoliło nam zdobyć bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu BHP, P-POŻ i Prawa Pracy Dostosowujemy się. do potrzeb i wymagań klienta, na bieżąco śledzimy zmiany w obowiązujących przepisach. Zdajemy sobie sprawę, że nowoczesny pracodawca jest świadomy jak ważną rolę w przedsiębiorstwie odgrywa zarządzanie bezpieczeństwem i staramy się, aby współpracując z nami pracodawcy mogli realizować te zadania w sposób efektywny i zgodny z aktualnymi wymogami.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

 

Zespół i Współpracownicy Prywatnego Centrum Szkoleń i Nauczania

Z poważaniem Benedykt Tynelski

 

 

49% nieszczęśliwych wypadków ma miejsce po wypowiedzeniu słów:
" Patrz, jak potrafię!".
Pozostałe 51% następuje po słowach: " Cienias jesteś, patrz jak to się robi!"


Copyright © PCSN 2013. All Rights Reserved.